Detekce ospalosti řidiče

Zapalovací svíčky

Detekce ospalosti řidiče

Na základě dat o úhlu řízení systém nepřetržitě analyzuje chování řidiče při řízení během kterých řidič na chvíli přestane řídit a poté provede náhlou korekci řízení – což je často známkou ztráty koncentrace a zvyšující se únavy.

Systém pomocí kombinace četnosti a intenzity těchto reakcí s ostatními údaji, jako je rychlost vozidla či denní doba a pomocí dalších ukazatelů vypočítává index únavy. Při překročení konkrétní hodnoty, vizuální nebo zvukový signál upozorní řidiče na jeho únavu a na nebezpečí usínání za volantem.